Ceník

Ladislav Sedlák – Překlady, tlumočení, výuka AJ – Služby a orientační ceník

Překladatelské služby:

Cena za 1 normostranu textu do AJ – 400,- Kč

Cena za 1 normostranu textu do ČJ – 300,- Kč

Možno domluvit individuální podmínky, zejména u větších zakázek či dlouhodobější spolupráce.

Výuka anglického jazyka:

individuální výuka 60 min – 450,- Kč

individuální výuka 90 minut – 600,- Kč

výuka dvojic 60 min – 500,- Kč

výuka dvojic 90 minut – 650,- Kč

Celodenní seminář o tom, jak se efektivně učit cizí jazyky (pro firmy a instituce):

6500,- Kč / 5 hodin (Plzeň)

9000,- Kč / 5 hodin (Praha)

Ve vašich prostorách. Doprava a čas do jiných destinací se započítávají zvlášť na základě předchozí domluvy.

Copywriting, ghostwriting:

Ceny záleží na dohodě a odvíjejí se od povahy a rozsahu textu.

Konsekutivní tlumočení:

Tuto službu v současné době nabízím pouze výjimečně. Podmínky spolupráce jsou otázkou dohody.


Ceny jsou smlouvatelné/předmětem vzájemné dohody.

Nejsem plátcem DPH.