S Lamou proti trudomyslnosti – 3.část

lidi, zpomalte

nejsme supermani

jsme zavření v několika stěnách

a musíme zvládat 

(učíme se naráz zvládat mnoho náročných rolí)

práci z domova

(jsme zaměstnanci a podnikatelé)

údržbu doma

(pokojské, uklízečky)

nepřetržitou přípravu jídel pro celou rodinu

(kuchaři kantýn a školních jídelen)

výuku dětí

(učitelé)

celodenní program pro děti s velmi omezenými možnostmi

(vychovatelé, animátoři)

šití roušek a další pomoc bližním

(samaritáni, švadleny)

kontakt s nejbližšími

(pečovatelé, psychologové)

sledování dění a přizpůsobování programu novým opatřením

(logistici, projektoví a krizoví manažeři)

učení se rozjímat nad přínosem současné situace

(filozofové a seberozvojoví kouči)

vše bez dohledného konce

sypeme si popel na hlavu, 

že jsme se smáli prvním rouškařům a sebezásobitelům

a přemýšlíme, co udělat navíc

mobilizujeme rezervy

je to pro všechny vyčerpávající

 

prosím, myslete i na sebe

 

odpočiňte si občas – film, knížka, poslech hudby, nějaká romantická chvilka, vzájemná domácí masáž…

 

buďte také k sobě samým vlídnější

Napsat komentář